SAMTYKKEERKLÆRING TIL BRUG AF BILLEDER FRA HILLERØD PÅSKECUP

Hillerød Påskecup offentliggør løbende billeder og video fra stævnet på hjemmesiden, i nyhedsbreve, i tryksager og på sociale medier. Deltagere ved Hillerød Påskecup giver automatisk tilladelse til, at vi må benytte billederne.

Hillerød Påskecup bruger løbende billeder og video fra stævnet i trykte og digitale medier. Gennem billeder og video fortæller vi de gode historier fra stævnet og informerer om stævnet og aktiviteter. 

Offentliggørelsen af billeder på internettet af genkendelige personer er omfattet af reglerne i Persondataloven. 

Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder: 

Situationsbilleder har til formål at vise en aktivitet eller situation. F.eks. deltagere på en konference eller et netværksarrangement. Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden samtykke fra personerne på billedet. Dette gælder dog ikke, hvis en person kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. når billedet bliver anvendt til markedsføring.

Portrætbilleder har til formål at vise en eller flere personer, ikke situationen eller aktiviteten. F.eks. en oplægsholder ved et arrangement. Som hovedregel kræver det samtykke at offentliggøre et portrætbillede. 

Samtykke:

Hillerød Påskecup offentliggør kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning. 

Deltagere ved Hillerød Påskecup giver ved tilmelding tilladelse til, at Hillerød Påskecup må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor de er på. Det oplyses ved tilmeldingen, at man som deltager giver samtykke til at Hillerød Påskecup må bruge billeder fra arrangementet. Ønsker en deltager et offentliggjort billede fjernet, hvor vedkommende er på, kan der rettes henvendelse til Hillerød Påskecup , og billedet vil blive fjernet fra internettet i det omfang det er muligt.